به مرکز تحقیقات ژنتیک خوش آمدید
 
قالب وبلاگ

مردم یونان باستان اعتقاد داشتند که می توان مواد را به اجزای ریز تقسیم کرد تا به ذراتی غیر قابل تقسیم رسید. در همین باره دموکریتوس، فیلسوف یونانی برای اولین بار اتم را تعریف کرد. واژه اتم به معنای تقسیم ناپذیر است ومعتقد بود که اتم آخرین مرحله از تقسیمات مواد است. شاید بتوان دموکریتوس را پدر فناوری وعلوم نانو دانست.

نقطه شروع تکنولوژی نانو چندان مشخص نیست شاید بتوان شیشه گران قرون وسطی را از اولین کاربران فناوری نانو دانست. آنها با کمک طلا جامهایی می ساختند که رنگ های بسیار جذابی ایجاد می کرد. استفاده از ذرات طلا در مقیاس نانو سبب می شود این جامها ویژگی های خارق العاده ای پیدا کنند که مردم آن دوران دلیل آن را نمی دانستند. نمونه این جامها در موزه بریتانیا تحت نام جام لیکر گوس وجود دارد، اگر نوری از درون به بیرون بتابد قرمز بوده ولی نور انعکاسی از آن سبز می باشد. فایمن اولین شخصی بود که به مفهم امروزی، بحث نانو را درذهن خود پرورش داد.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه ممطلب کلیک کنید.


او مرتب از یک دکتر ملکولی حرف می زد که وارد بدن شده ومی تواند بسیاری از بیماریها را از آن طریق درمان کند. او در یک زیافت شام که توسط انجمن فیزیک آمریکا تهیه شده بود، طی سخنرانی گفت: آن پایین فضاهای بسیاری وجود دارد . ماروین مینسکی با توجه به ذهن خلاق خود میتوانست به اندیشه های فایمن جامعه عمل بپوشاند. او کاشف هوش مصنوعی در دهه 1960 ،1970 بود . در اواسط دهه هفتاد وی راهنمایی پایان نامه دانشجویی به نام درکسلر را پذیرفت. درکسلر کار خود را روی ایده فاینمن قرار داد. . درکسلر اولین مقاله علمی خود در این زمینه را مورد نانو تکنولوژی مولکولی در سال 1981 ارائه داد.

تعاریف نانوتکنولوژی:

پیوند اجباری شیمی ومهندسی، نانوتکنولوژی یا دومین انقلاب صنعتی گفته می شود. نانوتکنولوژی هنر ساخت مواد از اتمها، با تولید جدید از محصولاتی که پاکیزه تر، نیرومندتر، سبک وزن تر وسالمتر از قبلی است.

نانوتکنولوژی توانایی کپی کردن دقیق اتمها به صورت منحصر به فرد وقرار دادن آنها در جای دلخواه می باشد. نانوتکنولوژی علمی است که می خواهد مزراتی را که علوم مصنوعی در عالم کنونی گذاشته از بین ببرد واز راه طبیعی جهان را تبدیل به بهشت کند.

نانو بیوتکنولوژی:

نانوبیوتکنولوژی استفاده از قابلیت های نانو در کاربردهای زیستی است واین شاخه از فناوری اجازه می دهد تا اجزا وترکیبات رادر داخل سلولها به صورت عام قرارداده ونانوبیو مواد ساخته شود. بیوتکنولوژی مدل ارائه میدهد ولی نانوتکنولوژی به بیوتکنولوژی ابزار می دهد. یکی از کاربردهای نانوبیوتکنولوژی ایجاد ساختمانهای مختلف از DNA است.

در حالت معمولی از طریق خودآرایی اجزای مورد نظر با یکدیگر مخلوط شده وامکان حرکت در جهات مختلف به انها داده می شود. آرایش به خصوصی از اجزاکه پایدارتر است توسط خود سیستم ترجیح داده می شود. مثلاً دو رشته DNA که سرانجام یکدیگر را پیدا کرده وبه طور مارپیچی به هم متصل می شوند.در روش جدید،جایگذاری مکانی اجزای جدید به کمک یک عامل خارجی فرضاً یک رباط در موقعیت مکانی مناسب قرار می گیرند وبا برقراری پیوند به ساختار ملکولی فعلی متصل می شوند. این کار با کمک ابزاری در مقیاس نانو صورت می گیرد.

دفاع بیولوژیک:

جنگهای بیولوژیک به کاربرد عوامل بیولوژیک برای بروز مرگ ومیر در انسان، حیوان ویا آسیب رساندن به گیاهان گفته می شود. نانوبیوتکنولوژی با ساخت حسگرهای بیولوژیکی مارا قادر می سازد تا با عوامل جنگهای شیمیایی وبیولوژیکی مبارزه کنیم.یکی از این حسگرها از نوع رنگ سنجی است که می تواند عامل بیولوژیکی DNA را به طور گزینشی ردیابی وشناسایی کند.از طرفی، داده ها واطلاعات مربوط به توالی ژنهای این ریزه واره ها در شناخت چگونگی بیماری زایی واثر متقابل محصولات ژنهای بیمارگرها ومیزبانها بسیار کارا بوده واطلاعات مارا در مورد چگونگی بازتولید وانتشار مجدد اینگونه موجودات افزایش می دهد. چون تعیین این توالی ها مشکل است می توان از نانوتکنولوژی استفاده کرد.

نانوتکنولوژی در کشاورزی:

در دسامبر سال 2002 وزارت کشاورزی آمریکا طرح اولیه اش را در زمینه کاربرد نانوتکنولوژی مطرح کرد. محققان دانشگاه کورنل در این راستا درصدد آمدند که راهی را برای ورود نانوتکنولوژی در کشاورزی پیدا کنند. با گسترش تحقیقات در این زمینه سرانجام در سال 2003 مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی آمریکا توسط مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی آمریکا تایید شد.ولذا سالانه بودجه ای برای آن تخصیص می یابد.

نانوتکنولوژی در علوم دامی:

الف- سیستم سنتتیک آزاد کننده دارو:

امروزه مصرف آنتی بیوتیکها، وعمده داروها از طریق وارد کردن آنها از راه غذا یا آب دامها ویا از راه تزریق عضلانی صورت می گیرد. رهاسازی یک مرحله دارو در برابر یک میکر وار گانیزم علی رغم تأثیرات درمانی واثرات بازدارنده پیشرفت یک بیماری معمولاً با بازگشت مجدد علائم بیماری وتخفیف اثرات دارویی مصرفی همراه است. روشهای موجود در سطح نانو قابلیت تشخیص ودرمان عفونت، اختلالات تغذیه ای ومتابو لیکی را دارا می باشد. سیستمهای سنتتیک رهاسازی دارو می تواند خواص چند جانبه برای حذف موانع بیولوژیکی در افزایش بازده درمانی داروی مورد استفاده ورسیدن آن به بافت هدف داشته باشد،که از جمله این خواص می توان بهموارد زیر اشاره کرد:

تنظیم زمانی مناسب برای آزاد سازی دارو

قابلیت خود تنظیمی

توانایی برنامه ریزی قبلی

ب : اصلاح نژاد دام:

مدیریت تلاقی وزمان مناسب جفتگیری دامها، از جمله مواردی است که در مزارع پرورش گاو شیرده به هزینه وزمان طولانی نیاز دارد. از راهکارهایی که اخیراً مورد استفاده قرارگرفته است . استفاده از نانوتیوپهای خاص در داخل پوست می باشد که زمان واقعی پیک هورمون استروژن و وقوع فحلی رانشان می دهد وبا علائمی که حسگرهای موجود به دستگاه نمایشگر می فرستد، زمان دقیق و واقعی تلقیح را به دامدار نشان می دهد می توان در آینده این پیشرفت ها را انتظار داشت:

توسعه سیستمهای سنتتیک رها سازی داروها و مواد غذایی

افزایش سرعت شناسایی در علایم بیماری وکاربرد روش های درمانی سریع

 توسعه سیستم های رها سازی اسیدهای نوکلئک

 کاربرد نانو تکنولوژی در تولید واکسن های دامی

 تشخیص بیماری ها و درمان دامها

اثرات اجتماعی نانو تکنولوژی:

درتخمین اثرات نانو تکنولوژی موارد متعددی مطرح است که به چند مورد آنها اشاره می کنیم:

١- تایج ناخواسته:

شاید بزرگترین مشکل در تخمین اثرات اجتماعی فناوری های جدید ،این واقعیت باشد که به محض ارائه امکان پذیری فنی و اقتصادی یک نو اوری ، توسعه های بعدی همانقدر که در  دست مبتکر است، دردست مشتری نیز قرار می گیرد . گسترش و تأثیر ابداعات فنی، اغلب وابسته به پیشرفتهای فناوری های مکمل و افزایش شبکه مصرف کنندگان است. لذا فناوری های جدید می توانند جامعه را از راه هایی که نو آوران اولیه قصد آن را نداشتند، تحت تأثیر قرار دهند.

٢- افزایش بی عدالتی که می توانیم تنانو تقسیم بنامیم:

افراد سهیم در «انقلاب نانو» برای بسیار ثروتمند شدن ، کار می کنند. آنها که این کار را نکنند، ممکن است برای به انجام رساندن این شگفتیهای فنی ،با سختی زیادی روبه رو شوند. یک مثال کوتاه مدت، مراقبت های پزشکی است. درمان نانو تکنولوژیکی ابتدا ممکن است گران و لذا تنها در دسترس افراد بسیار ثروتمند باشد.

٣- ایجاد تقاضای جدید:

 در برخی محصولات تقاضا برای محصولات وخدمات را تغییر می دهد؛ به طوری که مردم انتظارات متفاوتی در مورد غذا، مراقبتهای پزشکی وتفریحات خواهند داشت. این تغییر تقاضا، اثر درجه سومی نیز به جا می گذارد. مثل نیاز برای افزایش زیرساخت های نانوتکنولوژی، مراکز تحقیقاتی میان رشته ای ، برنامه های آموزشی جدید برای تأمین دانشمندان و فن آوران نانو و... اثرات درجه سوم دیگر، جریان بالادستی را در ساختار جامعه والگوهای فرهنگی مان به حرکت درخواهد آورد ؛ مثل تغییر در آموزش ومطالب درسی، زندگی خانوادگی ، ساختار دولت و امثال آن . در شرایطی که راهی برای شناخت اولویت نتایج ناخواسته و غیرمستقیم نانوتکنولوژی وجود ندارد.

راهبرد توسعه نانو تکنولوژی:

نانوتکنولوژی در حال حاضر پیشرفته ترین فن آوری بشری است وبه خاطر تأثیر عظیم آن در صنایع استراتژیک می باشد. دلایل ضرورت ورود کشورها به عرصه نانوتکنولوژی:

 تأثیر نانوتکنولوژی برپیشرفت بسیاری از فن آوری ها

اهمیت آن در بحث های دفاعی

شکل گیری بازارهای بسیار بزرگ

هدف از این بررسی واکاوی اثرات تکنولوژی نانو بر کشاورزی وهمچنین جایگاه اجتماعی آن می باشد. این پژوهش به روش اسنادی است . می توان در عرصه هایی چون بیوتکنولوژی، علوم دامی وبازاریابی محصولات کشاورزی وازهمه مهمتر، حفظ رطوبت آب که از عوامل مهم وتأثیرگذار در فرایند تولید است ازنانو وفناوریهای مرتبط بانانو استفاده کرد. باتوجه به تهدیدات بالقوه که از جانب بیرون از کشور به عنوان بیوتروریسم مطرح میشود، نانو جایگاه ویژه ای پیدا میکند . فناوری نانو مثل هر نوآوری جدیدی که مطرح می شود دارای اثرات اجتماعی مثبت ومنفی زیادی می باشد که باید نسبت به آن شناخت حاصل نمود. برای نهادینه کردن تکنولوژی نانو در کشور نیز وزارت جهاد کشاورزی ضمن بیان اولویت، راه کارهایی ارائه داده است که در اینجا این سیاستها وراهکارها به اجمال بررسی می شوند. در بخش پایانی نیز برای تکمیل بحث واستفاده از تراجب دیگر مکشورهای پیشرو سعی نمودیم تا با ارائه نمونه هایی از این کشورها الگوی مناسبی از آنها گرفته واز موفقیتها وشکستها در جهت بهتر کردن مسیر حرکت به سوی توسعه نانو تکنولوژی بهره ببریم.

منبع: www.miankaleh.blogfa.com

[ ۱۳۸٩/٢/۱٧ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی ژنتیک (گیاهی)
لینک دوستان
امکانات وب