به مرکز تحقیقات ژنتیک خوش آمدید
 
قالب وبلاگ

مقدمه

کشف ماده‌ای که بعدها DNA نام گرفت در سال 1869 بوسیله فردیک میشر انجام شد. این دانشمند هنگام مطالعه بر روی گویچه‌های سفید خون ، هسته سلولها را استخراج کرد و سپس بر روی آن محلول قلیایی ریخت. حاصل این آزمایش ، رسوب لزجی بود که بررسیهای شیمیایی آن نشان داد، ترکیبی از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن و درصد بالایی از فسفر می‌باشد. میشر این ماده را نوکلئین نامید. زمانی که ماهیت اسیدی این ماده مشخص گردید، نام آن به اسید دزاکسی ریبونوکلئیک تغییر یافت.

ساختمان رشته‌ای DNA

سرعت پیشرفت تعیین ساختمان DNA بسیار کند بوده است. در سال 1930 کاسل و لوین دریافتند که نوکلئین در واقع اسید دزوکسی ریبونوکلئیک است. برسیهای شیمیایی آن مشخص کرد که زیر واحد تکرار شونده اصلی DNA ، نوکلئوتید - دزوکسی D- ریبوز) می‌باشد که از سه قسمت تشکل شده است. یک قند پنتوز (2 ، یک گروه 5-فسفات و از یکی چهار باز آلی نیتروژن‌دار حلقوی آدنین (A) ، گوانین (G) ، سیتوزین (C) و تیمین (T) تشکیل شده است.

برای مشاهده ادامه مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۳۱ ] [ ۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

دید کلی

پس از آنکه اسیدهای نوکلئیک بوجود آمدند، احتمال می‌رود که پیدایش جانداران جدید با سرعت بسیار زیادتری انجام گرفته باشد. این شتاب عظیم را ژنها ، که القاب کنونی اسیدهای نوکلئیک هستند امکان‌پذیر ساخته‌اند. اکنون جانداران بر طبق دستورالعمل‌هایی که ژنهایشان فراهم می‌آورند، به تولید مثل می‌پردازند و به سبب اینکه نسلهای متوالی جانداران ، ژنها را به ارث می‌برند. پدید آمدن یک جاندار جدید به صورت فرایندی کنترل شده و غیر تصادفی درآمده است. آنچه جاندار به ارث می‌برد تا حد زیادی بقای او را تعیین می‌کند، بنابراین وراثت از نظر سازگاری جانداران حائز اهمیت است.

اما چیزی که جانداران به ارث می‌برند، ماهیچه نیرومند ، برگ سبز ، خون قرمز یا مانند آن نیست، بلکه ژنها و دیگر محتویات سلولهای زاینده است. سپس در فردی که از این سلولها ناشی می‌شود، صفات قابل رویت تحت نظارت ژنهایی که به ارث برده است، پدید می‌آید. محصول این گونه وراثت موجود زنده منحصر به فردی است که در بعضی از صفات کلی خود به والدینش شباهت دارد و در بسیاری از صفات جزئی با آنها تفاوت دارد. اگر این تفاوتها کشنده نباشند یا سبب عدم باروری نشوند، جاندار حاصل می‌تواند زنده بماند و ژنهای خود را به نسلهای بعدی انتقال دهد.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۳۱ ] [ ۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

یکی از کاربردهای شبیه‌سازی کاربرد در علوم پایه است این کاربرد یکی از کاربردهای شبیه‌سازی در بیولوژی یا زیست شناسی تکوینی است که در آن به دقت، روند تکوین جنین بررسی می‌شود.
در اینجا با بررسی تمایز زدایی در سلولها، تشخیص روند تشکیل سلول های تمایز یافته مشخص خواهد شد.

یکی دیگر از کاربردهای شبیه‌سازی کاربرد در درمان است .در اینجا تولید جنین شبیه‌سازی شده تا مرحله بلاستوسیت یا مرحله ۱۶سلولی انجام می‌گیرد تا با استفاده از آنها بتوان سلول‌هایی بنیادی با قدرت ایجاد سلول‌هایی با توانایی بالا برای تبدیل به بافتهای مختلف و تکثیر نامحدود می‌باشند تولید کرد.

یکی دیگر از کاربردهای شبیه‌سازی که از اهمیت زیادی هم برخوردار است کاربرد اقتصادی است که عمده‌ترین کاربرد آن در شبیه‌سازی حیوانات است.
یکی از این موارد تکثیر صفات ممتاز طبیعی است به عنوان مثال یک اسب قهرمان را می‌توان با این تکنیک تکثیر کرد.

تکثیر صفات مصنوعی و ایجاد حیوانات ترانس ژن از دیگر کاربردهای شبیه‌سازی از نظر اقتصادی است به عنوان مثال می‌توان گوسفند یا بزی را شبیه‌سازی کرد که در شیر آن آلبومین و یا انسولین انسانی وجود داشته باشد.
همچنین با استفاده از تکنیک‌های شبیه‌سازی می‌توان گونه‌های در حال انقراض را حفظ کرد.

[ ۱۳۸٩/٦/۳٠ ] [ ۳:٠٤ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

شبیه‌سازی به دو صورت "شبیه‌سازی تولید مثلی" و "شبیه‌سازی درمانی" انجام می‌شود.
"
شبیه‌سازی تولید مثلی" با هدف بقای نسل و دارا شدن فرزندی همتای والد (از نظر محتوای ژنتیکی) صورت می‌گیرد در این روش از سلول سوماتیک یا پیکری جهت انتقال هسته استفاده می‌شود.

هدف اصلی "شبیه‌سازی درمانی" به دست آوردن سلول بنیادی جنینی است تا بتوان از آن در درمان ناتوانی‌ها و درمان بیماری‌ها بخصوص بیماری‌های تحلیل برنده استفاده کرد.

سلول‌های بنیادی سلول‌های تمایز نیافته‌ای هستند که تحت شرایط مناسب توانایی تمایز به انواع سلول‌های بالغ را دارند و از قابلیت چند ظرفیتی برخوردارند. شبیه‌سازی با استفاده از چنین سلول‌هایی برای بدست آودن بافتها یا اندام‌های دچار مشکل، می‌تواند چشم اندازی روشن از آینده‌ای زیباتر در درمان بیماری‌ها فراهم کند.

اگر چه در ابتدای امر، ورود شبیه‌سازی درمانی از نوع پیوند عضو به قلمرو پزشکی غیرممکن به نظر می‌رسید اما اکنون این روش به اندازه‌ای قدرتمند شده است که خارج از مرزهایی که پیش از این طب را محدود کرده بود کارایی دارد.

[ ۱۳۸٩/٦/۳٠ ] [ ۳:٠۳ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

دانشمندان مدعی تهیه نخستین نقشه مجازی ژنوم گوسفند شده‌اند که می‌تواند به دامداران در دستیابی به گوشت و پشم بهتر یاری رساند.
به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری فرانسه، سازمان تحقیقات علمی و صنعتی همسود دولت استرالیا نقشه ژنتیکی بیش از ۹۸درصد ژنوم گوسفند را بزودی منتشر خواهد کرد.

با تهیه ژنوم جدید گوسفند، شناسایی ژنهای مهم عامل سلامت و بهره‌وری گوسفند و کیفیت گوشت و پشم این حیوان شتاب بیشتری خواهد گرفت.
دانشمندان شش کشور به سرپرستی محققان استرالیایی و نیوزیلندی بخشهای اصلی طرح ژنوم انسان را تهیه کردند و بر روی ژنوم سگ و گاو نیز مشغول مطالعه هستند.

ژنهای گوسفند نظیر ژنهای انسان است و تفاوت اصلی آنها ترتیب قرار گرفتن کرموزوم‌ها است.
محققان، قطعات کوچک ژنوم گوسفند را با نقشه ژنتیکی انسان مقایسه کردند سپس یک برنامه رایانه‌ای، توالی ژنهای انسان را مطابق با توالی ژنهای گوسفند قرار داد.

بیشتر ژنها در گوسفند، گاو، سگ، و انسان شبیه هم هستند و تفاوت آنها فقط در ترتیب قرار گرفتن آنهاست.
محققان قطعات ژنهای انسان را براساس نحوه چینش آنها در گوسفند قرار دادند.

این نقشه ژنتیکی دامداران را قادر خواهد ساخت حیواناتی با ویژگیهای خاص جسمی پرورش دهند.
این تحقیق زمینه تعیین توالی نهایی ژنوم گوسفند را که به تهیه نقشه جامع‌تر و دقیقتری می‌انجامد فراهم می‌کند.

[ ۱۳۸٩/٦/۳٠ ] [ ۳:٠۱ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

مقدمه

تغییرپذیری ماده ژنتیکی یکی از خواصی بود که دانشمندان همواره برای ماده ژنتیک فرض می‌کردند. جهش پدیده‌ای تصادفی است یعنی تغییر در تمام نوکلئوتیدهای ژنوم ، کم و بیش یکسان است. بر اثر انتخاب طبیعی جهش یاخته‌های زیانبار کمتر تولید مثل می‌کنند یا اصلا تولید مثل نمی‌کنند. جهش یافته‌هایی با جهش سودمند بیشتر تولید مثل می‌کنند و در نسل‌های بعد فراوانتر می‌شوند.

جهش یاخته‌ها مهمترین ابزار ژنتیک بوده‌اند. میزان جهش در پروکاریوتها و یوکاریوتها یک نوکلئوتید در هر نوکلئوتید در هر چرخه سلولی است. برای موجودات زنده‌ای که از راه جنسی تولید مثل می‌کنند تنها جهش‌هایی که در سلول‌های جنسی رخ داده‌اند به نسلهای بعد منتقل می‌شوند. جهش در سلول غیر جنسی فقط در دودمان همان سلول در فرد جهش یافته تاثیر می‌گذارد.

تقسیم بندی جهش‌ها

یک نوع تقسیم بندی جهش‌ها بر حسب خودبخود بودن یا القایی بودن آنهاست.

جهش خودبخودی

جهشهای خودبخودی بر اثر عوامل و شرایط روز مره زندگی جاندار رخ می‌دهند. جهش‌های خودبخودی میزان زمینه‌ای جهش را تعیین می‌کنند. مثلا جهشهای که بر اثر تابش‌های فرابنفش که از خورشید به زمین می‌رسد یا بر اثر کیفیت عملکرد DNA پلیمراز در همانند سازی DNA. یکی از جهشهای معمول خودبخود ، حذف گروه آمین از با سیتوزین و تبدیل آن به یوراسیل است.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه متن کلیک کنید

 


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۳٠ ] [ ٢:٥٩ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

نزدیک بینی به دلیل طویل شدن کره چشم است که موجب می شود تصویری که به طور عادی باید روی شبکیه تشکیل شود جلوتر از آن شکل بگیرد. به این ترتیب تصویر غیرکانونی می شود و وضوح خود را از دست می دهد.

دانشمندان آمریکایی و انگلیسی ژنی را کشف کردند که عامل بروز مشکل نزدیک بینی چشم است که نتایج این بررسیها در آینده می تواند عینکهای طبی را به دست تاریخ بسپارد.

به گزارش مهر، تیمی از محققان دانشگاه دوک در کارولینای شمالی و دانشگاه کالج لندن به سرپرستی "تری یانگ" از مرکز پزشکی دانشگاه دوک با بررسی جمعیتهای قفقازی، هلندی، انگلیسی و استرالیایی ژنی را کشف کردند که با نزدیک بینی در ارتباط است.
همچنین این تیم ژن دیگری را شناسایی کردند که در بین جمعیتهای چینی و ژاپنی عامل این نقص بینایی است.
در حال حاضر حدود یک سوم مردم انگلیس و یک چهارم مردم ایتالیا نزدیک بین هستند که این رقم در بین جمعیتهای شرق دور بسیار بالاتر است. برای مثال دو سوم نوجوانان ژاپنی و 80 درصد از سربازان مرد 18 ساله دچار نزدیک بینی هستند.
نتایج این تحقیقات می تواند راههایی بسوی درمانهای جدید از طریق ماتریکس ژنتیکی ارائه کند.
نزدیک بینی به دلیل طویل شدن کره چشم است که موجب می شود تصویری که به طور عادی باید روی شبکیه تشکیل شود جلوتر از آن شکل بگیرد. به این ترتیب تصویر غیرکانونی می شود و وضوح خود را از دست می دهد.
حدود 2 تا 3 درصد از نزدیک بینی‌ها می تواند به یک بیماری سخت تبدیل شده و موجب خونریزی ماکولار، آب سیاه و تفکیک شبکیه و در نتیجه نابینایی شود. نزدیک بینی می تواند به ویژه برای خلبانان مشکلات جدی ایجاد کند.
براساس گزارش نیچر ژنتیک، این دانشمندان برای کشف ژن مسئول بروز این نقص بینایی DNA در مجموع 13 هزار و 414 نفر را مورد بررسی قرار دادند و به این ترتیب کشف کردند که ژن RasGRF1 در بین جمعیتهای قفقازی عامل نزدیک بینی است.
در مرحله بعد، این دانشمندان با ایجاد موشهایی در آزمایشگاه که این ژن در آنها خاموش شده بود تغییرات واضحی را در قدرت بینایی این حیوانات ثبت کردند

[ ۱۳۸٩/٦/۳٠ ] [ ٢:٥٥ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

با عرض سلام خدمت اساتید و دانشجویان محترم

مرکز تحقیقات ژنتیک چند ایمیل از سمت چندین نفر دریافت کرده است مبنی بر کار و همکاری در مرکز اما با توجه به پست ثابت (دعوت به همکاری) که در آنجا ذکر شده است:

" عزیزان توجه کنند به علت زیاد بودن ایمیل ها مبنی بر انجام فعالیت در مرکز اعلام می گردد که مرکز تحقیقات ژنتیک تنها یک وبلاگ آموزشی می باشد نه یا سازمان و یا شرکت خصوصی"

در این قسمت چند ایمیلی که از سوی چند نفر برای ما فرستاده شده است را برای شما به نمایش می گذارم.

به خاطر مسایل امنیتی از ذکر آدرس ایمیل های اشخاص معذوریم.

 ایمیل شماره 1

حذف شد. 

.....................................................................................

ایمیل شماره 2

سلام/ فاطمه رمضانی/ کارشناسی و کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی دانشگاه تهران/ دانشجوی دکتری : نانوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی/ پایان نامه کارشناسی ارشد: کلون سازی و بیان ژن پروکیموزین در مخمر،متقاضی همکاری در این مرکز می باشم.

.....................................................................................

ایمیل شماره 3

اینجانب زهره جعفری تمایل خود را به همکاری اعلام می کنم. تمایل دارم در زمینه کارهای آزمایشگاهی همکاری داشته باشم.

                 .....................................................................................            

ایمیل شماره 4

سلام من بیتا شریفی هستم. فارغ التحصیل بیوتکنولوژی از دانشگاه شاهد مقطع لیسانس. می خواستم اگر اشکال نداره در سایت شما عضو بشم و مطلب قرار بدم.

(تنها این ایمیل است که از لحاظ محتوی با شرایط مرکز تحقیقات ژنتیک مغایرت ندارد)

نامه ای مبنی بر عضویت و همکاری خانم بیتا شریفی به این ایشان پس از بررسی فرستاده خواهد شد.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/٢٥ ] [ ۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

اگر مولکول دراز و نازک DNA را مانند نردبانی مارپیچ در نظر بگیریم میتوانیم آن را دارای دو ستون استواری و شمار زیادی پله بدانیم. ستونهای استواری از قند پنجکربنی دِاکسی ریبوز و گروهفسفات درست شده‌‌ که یک در میان به هم وصل شدهاند. ستونهای استواری به دلیل بارهای منفی گروههای فسفات و داشتن گروههای هیدروکسید (OH) در قندهایشان، آبدوست هستند. اما چهار نوع باز آلی که پلههای DNA را میسازند، بسیار آبگریزند و فقط در بخشی از لبههای خود میتوانند پیوند هیدروژنی برقرار کنند. پس بهجاست که بخشهای آبگریز DNA بهگونهای از دسترس آب به دور باشند و مارپیچی بودن  DNA بهترین چارهی کار است.

در مولکول مارپیچی DNA ستونهای آبدوست به بیرون مولکول و بازهای آلی آبدوست به درون مولکول آرایش میگیرند. در این آرایش، بازهای آلی در یک ستون استواری با بازهای آلی در ستون استواری دیگر، پیوند هیدروژنی برقرار میکنند و همین پیوندها باعث کنار هم ماندن دو رشتهی DNA میشوند. هر باز آلی یک رشته با باز آلی بالایی خود در همان رشته، پیوند واندروالسی برقرار میکند. در نتیجه، بازهای آلی بهخوبی درون این مولکول در کنار هم و روی هم جای میگیرند. با مارپیچی شدن DNA بازهای آلی از مولکولهای آب دور میمانند. بنابراین، آرایش مارپیچی باعث پایداری مولکول DNA میشود.

آرایش بازهای آلی و ستونهای استواری DNA را میتوانیم به آرایش مولکولهای فسفولیپید در ساختمان غشای سلول مقایسه کنیم. مولکولهای فسفولیپید نیز چونان مولکول DNA  دارای دو بخش آبدوست(گروه فسفات) و آبگریز(رشتههای هیدرورکبنی) هستند. غشای سلول از دولایه از این مولکولها درست شده است، به این صورت که رشتههای هیدروکربنی به درون غشا و سرهای آبدوست(گروههای فسفات) به بیرون و درون سلول(محیط آب) آرایش میگیرند. این آرایش باعث پایداری ساختمان غشای سلول میشود.

[ ۱۳۸٩/٦/٢٠ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

با عرض سلام خدمت اساتید و دانشجویان محترم

از تمامی دوستان و کاربران محترم دعوت می کنم از وبلاگ شخصی من (امیر سالار سید رزاقی) دیدن فرمایید.

برای مشاهده وبلاگ شخصی من کلیک کنید.

با تشکر

مدیر مرکز

[ ۱۳۸٩/٦/۱۸ ] [ ٤:۱٧ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

1. رسول خدا (ص) فرمود: زنان در خانه به جایی که بر کوچه و بازار اشراف داشته باشند نروند، چرا که نگاه مردان به آنها خیره میشود. به آنان سوره نور را بیاموزید چون در این سوره از تحریم و عقوبت زنا و نیز از اجتناب نگاه به نامحرم سخن به میان آمده است.

2.  امام علی (ع) در وصیت خود به امام حسن (ع) فرمود: با پوشش و حجابی که برای همسرانت قرار میدهی، چشم آنان را از هوس و حرام بازمیداری، چرا که حجاب برای آنها ثبات بیشتری به ارمغان می آورد. از خروج بیحساب و بیرویه زنان جلوگیری کن، زیرا مفاسدی دارد؛ و اگر میتوانی، کاری کن که همسرانت غیر از تو را نشناسند و با مردان رفت و آمد نداشته باشند. . .

3.  ام سلمه می گوید: روزی من و میمونه خدمت رسول خدا بودیم که ابن مکتوم نابینا آمد. پیامبر به ما دو نفر فرمود چادر به سر کنیم و خود را بپوشانیم. ما گفتیم: یا رسول الله، ابن مکتوم که نابیناست و ما را نمیبیند. پیامبر فرمود: آیا شما هم کورید و او را نمی بینید؟!

4.  امام رضا(ع) در نامهای به یکی از یاران خود نوشتنگاه به موی زنان حرام است، چون موجب تحریک و فساد است.

اللهم عجل لولیک الفرج

[ ۱۳۸٩/٦/۱٧ ] [ ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

قدس پاره تن اسلام است. برای آزادی قدس و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی دعا کنید.

[ ۱۳۸٩/٦/۱٢ ] [ ٤:٠٧ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

از دانه های سویا این روزها به عنوان عاملی برای مبارزه با بیماری ها استفاده می شود.

دانا جاکوبی، نویسنده کتاب آشپزی می گوید: من عادت داشتم دانه های سویا را تقریباً در هر چیزی استفاده کنم. این باعث می شد که غذاها، فوق العاده خوشمزه شوند به طوریکه تا به حال کسی چنین غذاهایی را نخورده است. این روزها. نویسنده
«فایده جدید سویا» برای پرده برداری از رموز آشپزی اش، در استفاده از خمیر نرم سویا از شیرینی هویجش گرفته تا شیر وانیلی سویا در دسر موز و نارگیل اش درنگ نمی کند. او می گوید: خبرهای خوبی در مورد دانه های سویا دارم. مردم خوشحال هستند می توانند سویا را به برنامه رژیمشان اضافه کنند.

فواید سویا در پایین آوردن کلسترول

دیگر در یافتن دانه های سویا مشکلی وجود ندارد. فرآورده های جدید آن، انتخاب های متنوعی از غذاهای صبحانه گرفته تا غذای قبل از خواب را ارائه می دهند. سوپر مارکت ها، هم اکنون شیرهایی با طعم سویا، دانه های ترد و خشک سویا، چیپس سویا همراه با غلات و همبرگرهای سویا را عرضه می کنند. دلیل آن این است که شواهدی نشان می دهد فرآورده های سویا می تواند، قسمتی از رژیم کم چربی باشد که با پایین نگه داشتن سطح کلسترول، خطر سکته قلبی را کاهش می دهند. اخیراً FDA برای جلب مشتری به فروشگاه های مواد غذایی روی خوش نشان داده و فواید این دانه ها را روی برچسب هایی نوشته است.
نوامبر گذشته، انجمن سلامتی آمریکا اعلامیه ای منتشر کرده که طی آن آمریکایی های مبتلا به کلسترول بالا را به استفاده از سویا، تشویق کرده است
.

هم اکنون فروشگاه ها و موسسات مهم، در حال تولید قرص های محتوی سویای خالص هستند. این مواد شبه استروژن با توجه به اثرات مفید دانه های سویا تهیه می شوند. اما اگر مقدار کمی سویا بتواند شما را سالم نگه دارد، مصرف زیاد آن به ویژه نوع فشرده آن به شکل قرص، شاید آن خاصیت را نداشته باشد، کسی نمی داند که آیا استفاده از دوز بالاتر، مطمئن است یا خیر.
علاوه بر آن استفاده از سویا در غذاها، مانند دانه های پروتئین دار سویا می تواند کلسترول شما را پایین آورد. تحقیقات همچنین نشان داده است فواید سلامتی سویا، از دانه های پروتئین دار سویا که به طور طبیعی شامل «شبه فلاون ها» هستند، نشات می گیرد (سس سویا، اگرچه از دانه های سویا گرفته می شود، اما شبه فلاون ندارد). تحلیلی که در سال ۱۹۹۵ انجام شد، حاکی است افرادی که دارای کلسترول فزاینده بوده اند و به طور متوسط روزانه ۴۷ گرم پروتئین سویا مصرف کرده اند حدود ۹ درصد کلسترولشان پایین آمده و کلسترول LDL آنها (انسداد شریانی) حدود ۱۳ درصد کاهش داشته و این خیلی خوب است چون هر یک درصدی که کلسترول پایین بیاید خطر بیماری های قلبی ۲ درصد کاهش پیدا می کند.
برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۱٢ ] [ ۳:٥٦ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

ن زیتون در دنیا از پرفروشترین روغنهای مصرفی در تهیه غذا طی پنج سال گذشته بوده است. چرا که مردم از اثرات خارقالعاده این روغن آگاهی داشته و سعی میکنند با استفاده از آن سلامت خود را تضمین کنند. همان گونه که در قرآن 8 بار به این روغن جادویی اشاره شده است. وهوالذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من اعناب والزیتون و الرمان مشتبها وغیرمتشابه انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذلکم لایات لقوم یومنون. (انعام /99 (اوست خدایی که از آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتی را رویانیدیم و از آن نبات ساقه ای سبز و از آن دانههایی بر یکدیگر چیده و نیز ازجوانههای نخل خوشههایی سر فروهشته پدید آوردیم و نیز بستانهایی از تاکها و زیتون و انار، همانند و ناهمانند. به میوههایش آنگاه که پدید میآیند و آنگاه که میرسند بنگرید که در آنها عبرتهاست برای آنان که ایمان میآورندپیشینه روغن زیتون روغن زیتون فرآوردهای است که ابتدا مردمان تمدن مینون (تمدنی یونانی در عصر برنز در نواحی مدیترانهای) آن را تولید می‌‌کردند. چرا که این روغن برای آنها منشاء ثروت محسوب می‌‌شد. این مردمان گوشت له شده میوه زیتون را داخل مخزن ثابتی می‌‌ریختند و پس از مدتی روغن زیتون در قسمت بالا جمع می‌‌شد و آنها آب و بقیه مواد را از قسمت انتهایی مخزن خارج می‌‌کردند. همچنین روغن زیتون که عصاره میوه زیتون است، یکى از محبوبترین و شناخته شدهترین روغنهاى گیاهى است که نه تنها طعم خوبى دارد، بلکه سرشار از خاصیت است. چهار هزار سال پیش هم مصریان باستان خواص جادویى روغن زیتون را مىشناختند.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۱٢ ] [ ۳:٤٥ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

با عرض سلام خدمت اساتید و دانشجویان محترم

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند * بردند به دیوان عمل سنجیدند * بیش از همگان گناه ما بود ولی * ما را به محبت علی (ع) بخشیدند.
با عرض تسلیت در لیالی قدر این حقیر را از دعای خیر خویش فراموش نکنید.

التماس دعا

[ ۱۳۸٩/٦/۱٢ ] [ ٢:٤٢ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

1. ثروت، بدون زحمت/ 2. لذت، بدون وجدان/ 3. دانش، بدون شخصیت/ 4. تجارت، بدون اخلاق/ 5. علم، بدون انسانیت/ 6. عبادت، بدون ایثار/ 7. سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه‌اش داد.

[ ۱۳۸٩/٦/۱۱ ] [ ٤:٤٥ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

تثبیت نیترو‍‍‍ژن توسط بعضی باکتریهای خاک که ریزوبیوم نام دارد و در گیاهان و بقولات وجود دارد انجام می شود و از زمانی که نقش ان برای تثبیت نیترو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن شناخته شد در کشاورزی اهمیت پیدا کردند و در سالهای اخیر طبقه بندی انها تغیرات زیادی کرده است. تا سال 1980 ریزوبیوم ها در 6 گونه ی زیر طبقه بندی شدند:R.legumimos , R.japonicum,R.meliloti,R.trifolii,R.phaseoli,R.lupini

سپس تکنیک های مولکولی در طول 20 سال گذشته به طور قابل توجهی توسعه یافتند و برای توصیف ریزوبیوم قابل دسترس قرار گرفتند که منجر به تغییرات زیادی در طبقه بندی انها شد.

علم رده بندی که روابط طبیعی بین موجودات را مطالعه می کند و انها را به طبقه بندیشان سوق میدهد رده بندی فیلو فاسیک نام داردکه شرط لازم برای این طبقه بندی ویژگی های موجود میباشد. مفهوم مرکزی علم رده بندی باکتریایی گونه های باکتریایی میباشد.امروزه طبقه بندی باکتریایی باید روابط فیلوژنیک بین باکتری ها را برای اینکه انها شناخته شوند انعکاس دهند.colwellاساس علم رده بندی باکتریایی جدید را پایه ریزی کرد.او با کامل کردن تکه های اطلاعات به دست امده طبقه بندی ویروس ها از فنوتیپ سلولDNAوRNA و اظهار کردن شکل انها اساس علم رده بندی باکتریایی را پایه ریزی کرد.هر تکنیک مورد استفاده در علم رده بندی توان تبعیض خودش را دارد و از نظر گونه جنس خانواده و طبقات بالاتر زمینه ی تقاضا شرایط خاص و تعداد وقوع نژاد ها مجزا می کند.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۱۱ ] [ ٤:۱٤ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

با عرض سلام خدمت اساتید و دانشجویان محترم

مرکز تحقیقات ژنتیک برای ارتقای انگیزه دانشجویان مهندسی اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی) و هم چنین دانشجویان مهندسی زراعت در نظر دارد انشاالله با اساتید این رشته ها در زمینه معرفی و موفقیت های شغلی و مقالات ارائه شده در ژورنال های داخلی و خارجی، همایش ها، کنگره ها و . . . مصاحبه کند.

اساتید این دوره:

 جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی راد

جناب آقای دکتر داود ارادتمند اصلی

جناب آقای دکتر اصغر رضاخانلو

با تشکر

مدیریت مرکز

[ ۱۳۸٩/٦/٩ ] [ ۳:٥۸ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

مقدمه

در حال حاضر با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به تزاید، زیست فناوری کشاورزی مورد توجه خاص می باشد و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید و استفاده از تکنیک های نوین زیست فناوری در افزایش تولید شیر و گوشت دام موثر واقع شده اند.
تأمین سلامت و بهداشت جمعیت بیش از شش میلیاردی ساکنان کره زمین از طریق تولید داروهای نوترکیب و واکسن ها، دستیابی به روش های درمان کم هزینه بیماری ها و یافتن درمان بیماری های لاعلاج و تشخیص سریع تر و مؤثر تر بیماری های گوناگون از جمله بیماری های ژنتیکی از وظایف زیست فناوری پزشکی می باشد.

همچنین رویکرد جدید به محیط زیست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان یک جزء‌ از سرمایه ملی کشور ها و لزوم حفظ آن با استفاده از زیست فناوری از مهمترین دغدغه های بشر در قرن حاضر است. حذف مؤثر آلاینده های محیطی خطرناک از محیط زیست با استفاده از میکروارگانیسم های پالایشگر آلودگی و استفاده از تکنیک های حفظ، نگهداری و حراست از ذخایر ژنتیکی کشور از جمله کاربردهای زیست فناوری در زمینه محیط زیست میباشد. کاربردهای زیست فناوری در صنعت که منجر به تولید محصولات با صرف هزینه و انرژی کمتر، ضایعات اندک و از همه مهمتر، کمترین اثر سوء بر محیط زیست می شود. باعث شد که از این فناوری به عنوان یکی از پاکترین بخش های صنعت یاد شود. زیست فناوری همچنین تولید محصولاتی که قبلأ از روش های دیگر امکان تولید آن وجود نداشته یا بسیار سخت و دشوار بوده است، ممکن ساخته است.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/٩ ] [ ۳:٤٩ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

کیمیاگران طب گیاهی

    خلاصه

این تحقیق مطالعاتی با هدف شناخت بهترین روش کشت جهت افزایش تولید در هکتار و نیز نحوه تکثیر قلمه به روشهای مختلف که در ایستگاه گیاهان دارویی مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان در فاصله سالهای 1379 تا 1382 انجام شد. نتایج نشان داد که نحوه کشت و تولید وتکثیر این گیاه نباید با استفاده ازروشهای منابع موجودانجام شود بلکه باید با توجه به شرایط هر منطقه و با بررسی های مختلف انجام شود تا به بهترین عملکرد در هکتار رسید.ما نتیجه گرفتیم که بهترین شیوه کشت گیاه رزماری برای منطقه سمنان در سال اول در داخل جوی ها وبه فاصله 80*80 سانتیمتر می باشد که با توجه به کاشت تعداد بیشتر قلمه ها میزان تولید در هکتار تا 5/1 برابرافزایش یافت.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/٩ ] [ ۳:٢٧ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

با خاموش کردن برخی ژن‌ها و یا انتقال برخی ژن‌های دیگر به گل سرخ یا "رز" می‌توان به گل سرخی به رنگ آبی دست یافت.
 
داشتن رنگ آبی نیازمند ژن مشخصی است که به علت خاص بودن PH گل رز، تولید آن بسیار مشکل است اما کارشناسان می‌گویند با خاموش کردن برخی خصوصیات ژنتیکی رز، می‌توان به رز آبی دست یافت
 
جدیدترین رنگی که از گل رز مایل به آبی وجود دارد رنگ ارغوانی است که سخت‌ترین رنگ تولید شده دراین نوع گل است
 
ایجاد رنگ‌های تازه در گل‌های رز  از روش خاموش کردن برخی ژن‌ها و یا بیان کردن برخی ژن‌های دیگر، در تمام گل‌ها استفاده می‌شود، اما تولید رز آبی کاری بسیار مشکل، اما ممکن است.
 
تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان برای برای تولید رز آبی جریان دارد، ژن خاصی را از گل اطلسی گرفتند و در حال انتقال به گل رز هستند اما هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است.
 
کشورهای استرالیا و ژاپن در حال تلاش برای تولید رز آبی رنگ هستند.
 
اکنون حدود ۱۳ گونه گل رز وحشی در کشور گزارش شده است که تمام آنها در کلکسیون ذخائر ژنتیکی رز این موسسه وجود دارد .
 
همچنین حدود ۱۵۰گونه گل رز پرورشی یا هیبرید نیز در کشور وجود دارد که تمام آنها نیز در این کلکسیون جمع‌آوری شده‌اند .
 
بیش از ۲۰هزار رقم گل رز هیبرید در دنیا وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۰رقم آن دراین کلکسیون نگهداری می‌شود
 
این کلکسیون با هدف اصلاح ژنتیکی گل‌های رز و تولید گونه‌های جدید و با ارزش تجاری راه‌اندازی شده است .
برنامه‌های اصلاحی در زمینه کاشت گل رز، تولید رزهای جدید با تغییراتی ژنتیکی یا تلفیق چندین ژن با هم، از جمله برنامه‌هایی‌است که به گفته این محقق، در موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی در دست اجراست.
 
کار اصلاح ژنتیکی بر روی گیاهان زینتی در کشور متولی خاصی ندارد و کاری هم صورت نگرفته است  این مرکز با کار بر روی اصلاح گل رز، نخستین گام در راستای اصلاح ژنتیکی گل‌های زینتی برداشته است.
یکی از روش‌های بکار گرفته شده دراین مرکز برای اصلاح گونه رز، افزایش تعداد کروموزم‌ها در گل است که با هدف اصلاح تغییر رنگ، افزایش میزان عطر، بالا بردن مقاومت در برابر بیماری‌ها به خصوص سفیدک، افزایش تعداد گلبرگ‌ها و افزایش قطر ساقه گل انجام می‌شود

منبع: شرکت متخصصین کشاورزی

[ ۱۳۸٩/٦/۸ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

استفاده گسترده از هیبریدهای ذرت همراه با بهبود عملیات زراعی توسط کشاورزان عملکرد ذرت را در آمریکا در طی پنجاه سال از دهه ی1930 به بیش از سه برابر افزایش داده است کهه در مورد هیچ محصولی در دنیا چنین افزایشی اتفاق نیافتاده است که در این بین سهم اصلاح نبات ذرت 60% برآورد گردیده است. اولین بار شول در سال 1908 پیشنهاد تولید لاین های اینبرد را از طریق خود گشنی بمدت 7_6 نسل و سپس تلاقی این اینبرد لاین ها را بمنظور تعیین بهترین ترکیب یا هیبرید ارائه داد.
همانند هر تئوری یا نظریه دیگری پذیرش ذرت هیبرید نیز بسیار کند بود. دلیل اولیه آن این بود که از نظر اقتصادی تولید بذر ذرت هیبرید بخاطر قدرت بسیار پائین بوته ها و عملکرد کم بذر حاصل از والدین اینبرد لاین غیر اقتصادی و غیر معمولی بوده است. در سال1922 آقای جونز پیشنهاد استفاده از هیبریدهای دابل کراس را جهت تسهیل در تولید اقتصادی و تجاری تولید بذر ذرت پیشنهاد داد که شامل تلاقی دو اینبرد لاین جهت تولید سینگل کراس و سپس تلاقی بین دو سینگل کراس جهتت تولید بذر هیبرید دابل کراس می باشد که این بذر به کشاورزان فروخته می شود.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۸ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

علم بیوتکنولوژى یکى از علومى است که در سال هاى اخیر رشد بسیار چشمگیرى داشته و با گسترش مرزهاى دانش، باعث تحولى عظیم در عرصه هاى مختلف از جمله بخش هاى کشاورزى، پزشکى، داروسازى، صنعت و محیط زیست شده است. بیوتکنولوژى عبارت است از علم و فن استفاده از موجودات زنده با اهداف صلح دوستانه و بشردوستانه به منظور رفاه حال بشر و حفظ محیط زیست. بیوتکنولوژى کشاورزى، علمى است که از طریق تکنیک هاى DNA نوترکیب و تولیدات بیولوژیکى خاص، موجبات تولید هدفمند گیاهان و احشام را با صفات مورد نظر و مطلوب بشر فراهم مى سازد. این علم در سال هاى اخیر باعث افزایش قابل توجهى در تولید محصولات کشاورزى شده است و سودآورى قابل ملاحظه اى را براى شرکت ها و موسسات فعال در این زمینه فراهم کرده، به طورى که ارزش تولیدات جهانى گیاهان تراریخت از ۷۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۸ ] [ ٢:۳٧ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

فناوری هسته‌ای در کشاورزی:

فناوری هسته‌یی در کشاورزی را باید بپذیرند گفتگوی ایسنا با رییس بخش کشاورزی هسته‌یی مرکز تحقیقات کرج: ”گندم اتمی“ را مردم ده‌نمک و گرمسار برداشت می‌کنند. مرکز تحقیقات کشاورزی هسته‌یی کرج واقع در گوهردشت کرج در حد فاصل، دانشگاه آزاد اسلامی گوهردشت و زندان رجایی است. بخش کشاورزی هسته‌یی از همان زمان عضویت ایران در آژانس انرژی اتمی فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون تنها مرکز تحقیقات هسته‌یی در زمینه‌ی کشاورزی در ایران است. تا قبل از تشکیل پرونده‌ی هسته‌یی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، اساسا مباحث مربوط به انرژی هسته‌یی و فعالیت‌های زیر گروه آن در کشور مطرح نبود، حتی طی یکی - دو سال گذشته و با بازشدن این بحث در افکار عمومی داخلی و خارجی باز هم موضوعاتی چون کشاورزی هسته‌یی و پزشکی هسته‌یی و غیره به این مقولات کمتر توجه شد. کشاورزی هسته‌یی هیچ ارتباط خاصی با مقولات اورانیوم، غنی‌سازی، سانتریفوژ، باز فرآوری و غیره ندارد، بلکه هر نوع فعالیت کشاورزی که در آن به نوعی از ایزوتوپ و رادیو‌ایزوتوپ مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده کند، زیر مجموعه کشاورزی هسته‌یی محسوب می‌شود.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۸ ] [ ٢:۳۳ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

کاربرد کود های زیستی در تولید گیاه زراعی

 کود های زیستی اشاره به کود هایی دارند که در وحله اول دارای نژاد هایی از ریز موجودات به تعداد کافی هستند که برای افزایش باردهی گیاه زراعی بکار می روند.ازاشکال مختلف انها مانند نیتراجین ,ازتوباکترین ,فسفوباکترین ,و جلبک های سبز آبی در کشاورزی مدرن به طور گسترده استفاده می شود.جهت تثبیت ازت هوا یا حل نمودن عناصر غذایی گیاه مثل فسفات ها یا برای تحریک رشد گیاه با سنتز مواد تقویت کننده رشد این نوع کود ها کاربرد دارند.برخی گونه ها ی آنها موجب توقف رشد ریزموجودات ساپروفیتی و بیماریزا موجود در نزدیک سیستم ریشه گیاهان زراعی شده و از این طریق سبب کاهش خسارت بیماری های گیاهی می شوند.کود نیتراجین یک کود پیتی ,لیگنیتی یا با زمینه خاکی است که دارای نژاد های موثر  رایزوبیوم ویژه گیاهان زراعی لگومینوزه می باشد.ازتوباکترین کود دارای سلول های Azotobacter chroococcumرشد یافته در محیط کشت آگار است.هردو کود در تامین ازت گیاهان زراعی کاربرد دارند.فسفوباکترین ,کشت باکتری حل کننده فسفات (Bacillus megaterium) ,جذب شده روی کائولینیت ,در تامین فسفر گیاهان زراعی کاربرد دارد.این نوع کود ها به علت پائین بودن هزینه , کاربرد آسان و بی ضرر بودن برای خاک و گیاهان زراعی روز به روزمورد توجه بیشتر کشاورزان قرار می گیرد.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/٦/۸ ] [ ٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

(evaporation) تبخیر

بر حسب تعریف، تبخیر پدیده ای است که از هر گونه سطح مرطوب مانند سطوح آزاد آب یا سطح مرطوب خاک صورت گرفته و طی آن آب مایع به بخار(که حالتی بین گاز و مایع می باشد)تبدیل شده و مجددا به جو زمین باز می گردد.از عوامل موثر بر تبخیر می توان دمای هوا،سرعت باد ، تابش خورشید و رطوبت هوا را نام برد که همگی بر میزان تبخیر موثرند.

به طور متوسط هر سال از سطح دریاها 1400 میلی متر آب تبخیر می شود.

(transpiration)  تعرق

پس از آنکه آب وارد خاک شد بخشی از آن توسط ریشه ها جذب شده و وارد گیاه می شود .آب موجود در گیاه از طریق روزنه های موجود در برگ ها خارج و وارد جو می شود. این پدیده فیزیکی -بیولوژیک را تعرق گویند که از نظر ماهیت مشابه تبخیر بوده و در واقع یکی از تولیدات جانبی عمل فتوسنتز و تنفس گیاه به شمار می رود.

 (evapotranspiration)  تبخیر - تعرق

به دلیل اینکه در حوضه های آبریز دو پدیده تبخیر از سطح مرطوب خاک و تعرق از سطح گیاهان را نمی توان از همدیگر مجزا ساخت غالبا این دو فرایند توام با یکدیگر و بنام تبخیر و تعرق توصیف می شوند.  تقریبا نیمی از آبی که وارد خاک می شود دوباره از طریق تبخیر-تعرق ه جو زمین باز می گردد. در ایران بیش از 70 درصد آبی که بصورت نزولات جوی فرو می ریزد بلافاصله و در مدت کوتاهی از طریق تبخیر یا تبخیر و تعرق مجددا به اتمسفر باز می گردد.

منبع: وبلاگ رنگین کمان

[ ۱۳۸٩/٦/٥ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]

پاسخ به برخی مسایل دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

این پست از وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه (آقای ابوالفضل معصومی) گرفته شده است.

با سلام خدمت بازدید کننده های محترم وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه

چند وقتی میشه که دارم واسه کنکور ارشد زراعت درس میخونم.

خوشبختانه تونستم به منابعی که احتیاج داشتم، دست پیدا کنم.

اولین فکری که همیشه بعد از خواندن کتاب ها و جزوات منابع به ذهنم می رسد ، این هست که چرا باید بین جزوات بعضی از اساتید محترم دانشکده ما و منابع کنکور ارشد اختلاف وجود داشته باشد!؟

بعد از مطالعه یک کتاب و یا جزوه منبع کنکور ، احساس میکنم برای بار اول است که یک موضوع را میبینم! چون اصلا استادهای ما ، این موضوع را تدریس نکردند و یا خیلی سطحی  به آن فقط اشاره کرده اند.

چرا باید جزوات بعضی از اساتید فقط به درد پاس کردن درس خودشان بخورد و بعد از پاس کردن درسشان آن را کنار بگذاریم؟ و بیشتر از اینکه شبیه به کتاب مرجع درس تدریس شده باشند، شبیه به کاریکاتور کتاب مرجع باشند!!!

چرا باید بین تدریس بعضی از اساتید دانشکده کشاورز ی ساوه و دیگر دانشگاهها اختلاف وجود داشته باش ؟

البته شاید دانشجوهای واحدهای دیگر هم این مشکل را داشته باشند!

به این کار اساتید چی میشه گفت؟ کم کاری یا بی حوصلگی در تدریس؟

در حال حاظر بیشترین مشکل در پیدا کردن کار بین فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی، در رشته کشاورزی وجود دارد .

جدا از کوتاهی و غفلت دولت مردان، دلیل دیگر مقدار در صد بالای بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی، به نظرم آشنا نبودن این افراد با کار عملی در مزرعه می باشد. بعضی وقت ها هم  دلیلش می تواند به نوع تدریس کردن اساتید کشاورزی مربوط باشد که در برخی موارد خیلی سطحی تدریس میکنند.

امیدوارم که اساتید رشته کشاورزی نه از روی عادت، بلکه با دل سوزی و از روی علاقه دروس خود را تدریس کنند.

پاسخ مدیر مرکز تحقیقات ژنتیک به رنج نامه:

با سلام و عرض خسته نباشید با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.

بنده دانشجوی مهندسی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه هستم. با توجه به مسائل ارائه شده باید خدمت عزیزان عرض کنم که در رابطه با اساتید دانشگاه، تمامی اساتید، اساتید بسیار خوب با بار علمی بالایی هستند. مشکل از ماست. به عنوان مثال وقتی دکتر جم نژاد (استاد دروس: تشریح و رده بندی گیاهی، اصول زراعت، اکولوژی کشاورزی، علف های هرز و کنترل آنها، عملیات های زراعی و کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی) در درس تشریح و رده بندی گیاهی، تیره های گیاهی زیادی را در کلاس توضیح می دادند، اکثرا شاکی می شدند که چرا باید اینقدر تیره بلد باشیم در صورتی که دانشجویان دانشگاه تهران برعکس ما عمل می کنند. یا در درس علف های هرز و کنترل آنها از نام های های علمی و لاتین شکایت می کنند. این ها نمونه بارز این است باعث شود که استاد نسبت به کلاس سرد شود. (منظورمان این نیست که اساتید در درس دادن سرد شده اند یا سرد هستند).

اگر خیلی از ما دانشجویان در خواندن منابع ارشد مشکل داریم، کم کاری از خودمان است. اساتید از روی سرفصل های تعیین شده آموزش می دهند. ما باید با مطالعه بیشتر و افزایش معلومات خود از استادمان انتظار داشته باشیم.

خطاب به وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه:

آیا تا به حال شده که شما از اساتید محترم دانشکده درباره یک مطلب فراتر مطالب ارائه شده در کلاس سوال بپرسید اما جواب نگیرید!؟

منتظر پاسخ شما هستم.

با تشکر

مدیریت مرکز تحقیقات ژنتیک

امیر سالار سید رزاقی

 

[ ۱۳۸٩/٦/٤ ] [ ٥:٢۱ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی ژنتیک (گیاهی)
لینک دوستان
امکانات وب